نمایش یک نتیجه

کود کامل 20-20-20 گرانفر

  • حاوی عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به نسبت متعادل
  • دارای عناصر ریزمغذی به فرم کلات پایدار در PH خاک های قلیایی
  •  قابل مصرف به دو صورت کود آبیاری و محلول پاشی
  • برای تمام مراحل رشد گیاه به خصوص در زمان رشد رویشی قابل استفاده است.
  • رشد سریع قسمت های هوای…
750,000 تومان