نمایش یک نتیجه

کود پتاسیم ولگرو رد (WELGRO RED) 1کیلوگرم

  • افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماریهای گیاهی
  • افزایش تبادل کاتیونی عناصر غذایی خاک و بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک
  • بهبود عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی
  • افزایش ارزش غذایی محصولات کشاورزی
  • تاثیر بسیار بالایی در رنگ پذیری میوه ها به خصوص گوجه ف…
292,000 تومان