اگری پارس

نمایش یک نتیجه

چالکود پارسی لئون اس 25 کیلوگرم

  • Ph اسیدی پایدار
  • افزایش میزان ماده ­آلی خاک
  • افزایش فعالیت بیولوژیکی خاک
  • توسعه سریع ریشه و استقرار بهتر نشا
412,000 تومان