کود نیترات آمونیوم و نحوه استفاده از آن در کشاورزی

کود نیترات آمونیوم و نحوه استفاده از آن در کشاورزی

نیترات آمونیوم به‌ عنوان کود شیمیایی در کشاورزی کاربرد دارد. کود نیترات آمونیوم کشاورزی به حاصل خیزی خاک کمک می‌کند و بازدهی محصولات کشاورزی را افزایش می‌دهد. اشکال مختلف کود...

ادامه مطلب