Showing all 21 results

سم کنه‌کش فلومایت آرمان‌سبز 250 میلی لیتر

376,000 تومان

سم کنه‌کش پروپارژیت گل سم 1 لیتر

263,000 تومان

حشره کش و کنه کش پالیزین 1 لیتر

120,000 تومان

کنه کش تنداکسیر 1 لیتر

120,000 تومان

فن پیروکسی میت پاک سم (ارتوس) 0.5 لیتر

99,500 تومان

سم کنه کش پروپارژیت پاک سم 1 لیتر

294,000 تومان

سم فوزالن پاک سم (زولون) 1 لیتر

384,000 تومان

سم آبامکتین پاک سم 0.5 لیتر

87,000 تومان

کنه کش هگزی تیازوکس (نیسورون) 0.5 لیتر

343,000 تومان

حشره کش فن والریت گل سم 20%امولسیون شونده

207,000 تومان

سم اکسی دیمتون متیل (متاسیستوکس) بهاورشیمی

245,000 تومان

کنه کش نئورون (بروموپروپیلات) مشکفام 1 لیتر

497,000 تومان

حشره‌کش دلتامترین (دسیس) 1 لیتر

165,000 تومان167,000 تومان

کنه کش و حشره کش باروک (اتوکسازول) 250 میلی لیتر

475,000 تومان

حشره کش و کنه کش بولوارک مدل بی فنازیت 250 میلی لیتر

395,000 تومان

حشره کش اتیون بهاورشیمی 1 لیتر

276,000 تومان

حشره کش و کنه کش پیری پروکسی فن کاوش 0.5 لیتر

189,000 تومان

آبامکتین طلایی گل سم 100 میلی لیتر

42,000 تومان

حشره کش و کنه کش انویدور 1 لیتر

1,686,000 تومان

حشره کش و کنه کش ابرون 250 میلی لیتر

625,000 تومان

حشره کش دیکلرووس فاراد 1 لیتر

ناموجود

تاریخچه کاربرد سم کنه‌کش

کنه کش ها سموم دفع آفاتی می‌باشند که برای کنترل گونه های مضر کنه، خصوصا محافظت از محصولات کشاورزی در برابر کنه استفاده می شود، آفاتی که باعث آسیب های اقتصادی به محصولات کشاورزی و گیاهان زینتی می شوند.
تا اواسط قرن بیستم، در سیستم های زراعی با بهره‌وری سطح پایین، جمعیت کنه های فیتوفاگ به دلیل تنظیم طبیعی توسط کنه های درنده و حشرات – دشمنان طبیعی آنها – معمولاً پاینتر از آسیب اقتصادی باقی مانده بود. پیشرفت در تولید محصولات کشاورزی، مبتنی بر استفاده گسترده از سموم دفع آفات و کودها، آبیاری و سایر اقدامات باعث افزایش جمعیت کنه های عنکبوتی بسیار بالاتر از آستانه اقتصادی شد.
گیاهان میزبانی که تحت شرایط مطلوبی رشد کرده بودند به منابع غذایی با کیفیت بالایی برای آفت کنه تبدیل شدند که باعث شیوع جمعیت آنها شد.
استفاده زیاد از حشره کش‌های عصبی باعث ظهور جمعیت کنه‌های مقاوم در برابر این ترکیبات شد. علاوه بر مقاومت کنه‌های عنکبوتی و از بین بردن شکارچیان آنها، به عنوان دلایل اصلی، شیوع کنه ها تحت تأثیر اثرات کشنده سموم دفع آفات بر رفتار و فیزیولوژی آفات و یا شکارچیان گسترش یافت و نیاز به استفاده از سموم کنه‌کش را افزایش داد.

کاربرد سم کنه‌کش چیست؟

سموم کنه‌کشی که برای کنترل کنه مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل مواد موثری مانند پرمترین، سیفلوترین، بیفنترین ، کارباریل و پیرترین هستند. این مواد شیمیایی را بعضی اوقات حشره‌کش های کنه‌کش می‌نامند، اما کنه ها حشره نیستند، بنابراین این اصطلاحات از نظر فنی دقیق نیست. بهتر است برای استفاده از این سموم از یک متخصص گیاه‌پزشکی کمک بگیرید. برخی از سموم کنه کش غیر شیمیایی هستند ( پالیزین – تنداکسیر ) و با آسیب کمتر به محیط زیست ممکن است به کنترل جمعیت کنه‌های مضر کمک کند.