کود فسفیت پتاسیم

نمایش دادن همه 4 نتیجه

کود مایع فسفیت پتاسیم میل تار 1 لیتر

 • بهبود متابولیسم و سیزینگی
 • بهبود رشد و نمو گیاه
 • افزایش گل‌دهی و باروری
 • پیشگیری از عوامل بیماری زای قارچی
 • بهبود فتوسنتز
346,000 تومان

کود فسفیت مایع فرمولایف 1 لیتر

 • پیشگیری از بیماری های قارچی
 • بهبود واکنش های سوخت و ساز گیاه
 • افزایش ماندگاری میوه در گیاه
 • فعـال کننـده فرآینـد دفاع طبیعـی در گیـاه
296,000 تومان

کود مایع فسفیت پتاسیم سوپرمکس 1 لیتر

 • پیشگیری از عوامل بیماری زای قارچی
 • بهبود فتوسنتز
 • بهبود متابولیسم و سیزینگی
 • بهبود رشد و نمو گیاه
 • افزایش گل‌دهی و باروری
346,000 تومان

کود پتاسیم فسفیمکس 1 لیتر

 • افزایش مقاوت گیاهان در مقابل بیماری ها
 • پیشگیری از سرمازدگی
 • افزایش تعداد گل و میوه
 • زودرسی و رنگ گیری
 • افزایش کیفیت میوه
824,000 تومان