افزایش درصد املاح موجود در خاک تحت تاثیر شوری خاک تعادل تغذیه‌ای گیاه را کاهش می‌دهد و باعث اختلال در جذب برخی عناصر در حضور سدیم, منیزیم و کلر موجود در خاک خواهد شد و در نتیجه این امر, گیاه تضعیف شده و با افزایش این شرایط, بر بیماریهای ریشه‌ای و خاکزاد گیاه نیز افزوده می‌شود. لذا مصرف کودهای ضدشوری را برای رفع این مشکل باید در برنامه ی کوددهی خود قرار دهید.

لیست کودهای ضدشوری سپاهان کشت

کود آنتی سالت یا ضدشوری چیست؟

راهکارهای جانبی‌ای وجود دارد که ممکن است به مرور و تدریجا سدیم خاک را کم کند یا اثر شوری را بر فیزیک گیاه و محصول تقلیل دهد, اما بهترین راهکار در این هنگام, از بین بردن ریشه‌ای شوری با استفاده از شست‌وشو (آبشویی) و کودهای ضد شوری مخصوص است. کود ضد شوری حاوی درصدی از کلسیم و هیومیک است که می‌تواند میزان سدیم موجود در خاک را تعادل ببخشد و یا وضعیت نامطلوب بافت خاک را بهبود بدهد.

مزایای مصرف کودهای ضدشوری

 1. كاهش ميزان تجمع املاح مضر در خاک.
 2. افزايش رشد ريشه و كم. به ريشه گياه در جذب بهتر مواد غذايی كمپلكس شده با ذرات خاک.
 3. بهبود ساختمان خاک, افزايش تهويه و نفوذپذيری خاک.
 4. افزايش جذب مواد غذايی قابل جذب.
 5. جلوگيری از مسموميت ناشی از تجمع بيش از حد مواد.
 6. كاهش شوری خاک.
 7. متعادل نمودن PH خاک.

میزان مصرف کود ضد شوری

 1. گیاهان زراعی: ۲ الی ۴ لیتر در هزار.
 2. سبزیجات: ۲ الی ۳ لیتر در هزار.
 3. مرکبات و درختان میوه: ۳ الی ۵ لیتر در هزار.
 4. محصولات گلخانه ای: ۱/۵ الی ۳ لیتر در هزار.
 5. پسته: ۳ الی ۵ لیتر در هزار.
 6. زیتون: ۳ الی ۵ لیتر در هزار.
 7. تاکستان: ۳ الی ۴/۵ لیتر در هزار.

زمان مصرف کود ضد شوری

زمان مصرف کود ضدشوری, در تمام طول سال و در کل دوره رشدی گیاه می‌باشد.