کود کلسیم بور پودری

نمایش یک نتیجه

کود کلسیم بور فرمولایف 10 کیلوگرم

  • افزایش میزان گلدهی
  • حداکثر کردن میزان تبدیل گل به میوه
  • بهبود کیفیت و انبارداری میوه
  • جلوگیری از ریزش گل
948,000 تومان