نمایش یک نتیجه

کود سولفات پتاسیم برگاموت 10 کیلوگرم

  • افزایش مصرف آب
  • افزایش مقاومت به شوری
  • افزایش مقاومت به خشکی
  • افزایش مقاومت به آفات و بیماری ها
  • افزایش جذب عناصری مانند اهن و فسفر
  • فعال شدن آنزیم ها
  • بهتر شدن کیفیت رنگ و طعم میوه ها
670,000 تومان