دایموند

نمایش دادن همه 3 نتیجه

کود 36 12 12 دایموند 10 کیلوگرم

 • بهبود کیفیت, رنگ و شکل محصول
  • افزایش قدرت نگهداری آب در برگ ها
  • افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی و بیماری ها
  • فاقد کلر, سدیم و فلزات سنگین
1,490,000 تومان

کود 10 52 10 دایموند 10 کیلوگرم

 • تحریک ریشه ­زایی
 • دارای pH اسیدی, مناسب جهت استفاده در خاک های آهکی
 • افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی غیرفعال خاک
 • افزایش گلدهی, کاهش گلریزی و افزایش تشکیل میوه
 • بهبود خاصیت انبارداری و بهبود رنگپذیری
 • فاقد فلزات سنگین, کلر و سدیم
2,215,000 تومان

کود 20 20 20 دایموند 10 کیلوگرم

 • رشد سریع قسمت های هوایی و رنگ سبز تیره در گیاه
  • افزایش ریشه زایی, تشکیل گل و دانه
  • تنظیم کننده فتوسنتز
  • ضخیم کننده دیواره سلولی و افزایش مقاومت ساقه ها
1,340,000 تومان