سازگان شیمی

نمایش یک نتیجه

روغن امولسیون شونده (ولک) 1 لیتری

  • به عنوان آفت کش از طریق فیزیکی موجب تلف شدن آفت می‌شود
  • جلوگیری از تبخیر شدید سموم حائز اهمیت
  •  تشدید کننده اثر سموم
  • قابلیت اختلاط با اکثر حشره کش ها و قارچ کش ها
  • اضافه کردن روغن ولک به سمومی که ترکیب آنها با سم منع نشده است، قدرت چسبندگی سم را بی…
روغن ولک پاک سم 1 لیتر پاک سم
روغن ولک سازگان شیمی 1 لیتر سازگان شیمی
99,000 تومان