فرموکمپلکس

نمایش یک نتیجه

چالکود فرموکمپلکس همراه با گوگرد و عناصر ریزمغذی 25 کیلوگرم

  • کود پایه کامل گرانول دیر رهش حاوی گوگرد و عناصر ریزمغذی کلات شده
  • دارای خاصیت محلول شدن تدریجـی عناصـر
  • آبشویی بسیار پایین نیتروژن در خاک
  • بهبود ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک شور و قلیا
  • اصلاح کننده و تنظیم کننده PH خاک

 

1,590,000 تومان