نوبهاران شیمی سپاهان

نمایش دادن همه 2 نتیجه

کود سولفات منیزیم بنیفر 10 کیلوگرم

  • بهبود سبزینگی گیاهان
  • افزایش فتوسنتز و رشد گیاه
  • بهبود سرعت رشد محصولات
  • کاملا محلول در آب
220,000 تومان

کود سولفات آهن بنیفر 10 کیلوگرم

  • افزایش باردهی گیاه
  • افزایش سبزینگی گیاه
  • ماده اولیه کود های شیمیایی
190,000 تومان