نیبار

نمایش یک نتیجه

کود نیترات پتاسیم نیبار 10 کیلوگرم

  • افزایش میزان تولید و بهبود کیفیت محصول
  • تقویت گیاه و بهبود رشد رویشی
  • افزایش جذب مواد مغذی در گیاهان
  • افزایش مقاومت گیاهان در برابر خشکی, شوری خاک, آفات و بیماری‌ها
1,065,000 تومان