پارس پویش پادنا

نمایش دادن همه 2 نتیجه

کود سولفات منیزیم پادنا 20 کیلوگرم

 • کاملا محلول در آب
 • بهبود سبزینگی گیاهان
 • افزایش فتوسنتز و رشد گیاه
 • بهبود سرعت رشد محصولات
389,000 تومان

کود سه بیست مایع نوتری پاد 1 لیتر

 • قابل مصرف به دو روش محلولپاشی و آبیاری
 • قدرت جذب بالا
 • توسعه اندام های سبز گیاه و افزایش سبزینگی
 • بهبود فتوسنتز
 • افزایش گلدهی
 • رشد و توسعه‌ی ریشه‌ی گیاه
 • بهبود کیفیت و عملکرد گیاهان
246,000 تومان