کنجاله ساز

نمایش دادن همه 3 نتیجه

کود سولفات منیزیم کنجاله ساز 20 کیلوگرم

 • حاوی منیزیم و گوگرد
 • افزایش فتوسنتز و کلروفیل سازی در گیاهان
 • فعال سازی آنزیم های گیاهی
 • افزایش تثبیت نیتروژن در اطراف ریشه
 • افزایش رشد و عملکرد در گیاهان
332,000 تومان

کود پودری سولفات روی کنجاله ساز 25 کیلوگرم

 •  سبب بهبود سریع کیفیت محصول
 • افزایش مقاومت گیاهان نسبت به تنش های زنده و غیر زنده
 • فاقد عناصر سنگین سرب و کادمیم
 • کاملا محلول در آب
3,800,000 تومان

نیترات منیزیم کنجاله ساز 25کیلوگرمی

 • برقراری تعادل عناصر غذایی درون گیاه
 • توسعه سریع سطح برگ و بهبود رشد رویشی
 • مناسب جهت مراحل ابتدایی دوره رشد گیاه، بویژه در خیار
 • کاملا محلول در آب و برنگ سفید مایل به زرد و فرم پولک شکل
 • فاقد سدیم و کلر و سایر عناصر مضر برای گیاه
 • واکنش سریع در…
1,225,000 تومان