نمایش یک نتیجه

کالسیسان سیفو (CALCISAN) 1 لیتر

  • افزایش مقاومت دیواره سلولی و در نتیجه افزایش خاصیت انبار داری
  • کود ارگانیک همراه با کلسیم و منیزیم
  • رفع کمبود کلسیم و منیزیم گیاهان
  • جلوگیری از ته سوختگی میوه گوجه فرنگی، هندوانه و خربزه
  • پر شدن میوه پسته
325,000 تومان