نمایش یک نتیجه

کود امکس K50

  • مناسب در برنامه های مدیریت تغذیه ای گیاهان
  • رفع سریع کمبود پتاسیم در کلیه گیاهان
  • تنظیم کننده ی میزان آب درون سلولی در بافت گیاه
  • تنظیم کننده ی فرایند های متابولیسمی گیاه
  • کمک به افزایش کیفیت محصول
  • افزایش مقاومت نسبت به بسیاری از بیماری ها …
528,000 تومان