قیمت اصلی 315,000 تومان بود.قیمت فعلی 298,000 تومان است.
قیمت اصلی 278,000 تومان بود.قیمت فعلی 258,000 تومان است.