نمایش دادن همه 4 نتیجه

کود 10-52-10 کلاستر 10 کیلوگرم

 • تحریک ریشه ­زایی
 • بهبود خاصیت انبارداری و بهبود رنگپذیری
 • افزایش گلدهی, کاهش گلریزی و افزایش تشکیل میوه
 • فاقد فلزات سنگین, کلر و سدیم
1,890,000 تومان

کود 10-52-10 آرمان سبز آدینه 10 کیلوگرم

 • فسفر بالا جهت تحریک ریشه زایی, افزایش گلدهی و افزایش تشکیل میوه
 • رفع احتیاجات کلی گیاه به مواد غذایی
 • قابل استفاده در تمام دوره رشد گیاه
 • صد در صد انحلال پذیر و قابل جذب از طریق ریشه و برگ
 • دارای حداکثر خلوص و فاقد کلر و سدیم
1,890,000 تومان

کود 10 52 10 دایموند 10 کیلوگرم

 • تحریک ریشه ­زایی
 • دارای pH اسیدی, مناسب جهت استفاده در خاک های آهکی
 • افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی غیرفعال خاک
 • افزایش گلدهی, کاهش گلریزی و افزایش تشکیل میوه
 • بهبود خاصیت انبارداری و بهبود رنگپذیری
 • فاقد فلزات سنگین, کلر و سدیم
2,215,000 تومان

کود 10-52-10 فرمولایف NPK (آغازگر) 10 کیلوگرم

• تسریع در فرآیند توسعه ریشه در گیاهان جوان
• افزایش دسترسی ریشه به آب موجود در سطوح پایین تر خاک
• بهبود در فرآیند فتوسنتز و افزایش ذخیره انرژی
• بهبود در عملکرد و کیفیت محصولات
• فاقد کلر ، سدیم و فلزات سنگین

2,480,000 تومان