سولفات پتاسیم

کود سولفات پتاسیم (Potassium sulfate) با نام تجاری سولوپتاس یک کود شیمیایی پرمصرف است که به عنوان منبع پتاسیم و گوگرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. کود سولفات پتاسیم با جذب سریع می‌تواند به صورت خشک برای کوددهی یا به صورت محلول توسط آبیاری قطره ای و اسپری استفاده شود.

کود پتاسیم (K) معمولا برای بهبود عملکرد و کیفیت گیاهان در حال رشد به خاک هایی که قادر به تأمین کافی این ماده مغذی نیستند, اضافه می‌شود. بیشتر کود K از محل رسوبات نمکی قدیمی واقع در سراسر جهان تامین می‌شود.

لیست کودهای سولفات پتاسیم سپاهان کشت

قیمت اصلی 790,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.

سولفات پتاسیم چیست؟

کودهای پتاسیمی و مخصوصا سولفات پتاسیم را در عرصه باغبانی کود کیفیت می‌نامند چرا که پتاسیم باعث بهبود رنگ پوست میوه, خوش خوراکی, افزایش قند و ویتامین سی در مرکبات و اکثر میوه ها می‌گردد. درشتی میوها نیز تا حدودی به پتاسیم بستگی دارد.

سولفات پتاسیم

سولفات پتاسیم

کاربرد سولفات پتاسیم

سولفات پتاسیم سبب افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌های محیطی زنده و غیر زنده نظیر افات, بیماری ها, سرما, کم آبی و شوری می‌گردد. پتاسیم سولفات همچنین در فتوسنتز, تنظیم اسمزی, رشد سلولی, تنظیم روزانه ای و نظام آبی گیاه موثر است.

مزایای کود سولفات پتاسیم

 • افزایش کارایی مصرف آب
 • فعال شدن آنزیم ها
 • افزایش مقاومت به سرمازدگی
 • افزایش مقاومت به خشکی
 • افزایش مقاومت به شوری
 • افزایش مقاومت به بیماری
 • افزایش مقاومت به افات
 • افزایش مقاومت به خوابیدگی غلات
 • بهبود کیفیت رنگ و طعم میو‌ه ها
 • اسیدی کردن خاک
 • افزایش زودرسی
 • افزایش جذب آهن و فسفر و ریزمغذی ها

انواع کود سولفات پتاسیم

کود های پتاسیم سولفات در سه نوع وجود دارند:

 • سولفات پتاسیم پودری
 • سولفات پتاسیم گرانوله
 • سولفات پتاسیم سنگی

زمان مصرف کود سولفات پتاسیم

مقدار کود سولفات پتاسیم مصرفی بسته به نوع گیاه, عملکرد و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک زیر کشت کاشت متفاوت است. اگر مقدار سولفات پتاسیم قابل استفاده خاک به روش استات امونیوم یک نرمال بیش از 300 میلی گرم در کیلوگرم خاک باشد نیاز به مصرف سولفات پتاسیم در قبل از کاشت نخواهد بود. ولی به هرحال مصرف 50 کیلوگرم در هکتار کلرور پتاسیم و یا سولوپتاس همراه با سرک بهاره اور توصیه می‌شود. سولفات پتاسیم قبل از کاشت مصرف و با شخم زیر خاک قرار داده شود.

مصرف کود سولفات پتاسیم در سه نوبت یعنی یک سرک قبل از کاشت با استفاده از سولفات پتاسیم یک سوم زمان پنجه زنی و یک سوم باقیمانده قبل از گلدهی با استفاده از کلرورپتاسیم (برای شالیزارها و سایر محصولات زراعی در شمال کشور) و یا با استفاده از سولوپتاس (سولفات پتاسیم محلول) به صورت دوبار سرک همراه با آب آبیاری انجام می‌گیرد.

مقدار مصرف کود سولفات پتاسیم

روش مصرف سبزیجات و محصولات گلخانه ای درختان میوه محصولات زراعی
کود آبیاری 250 - 200 350 - 250 150 - 100
آبیاری تحت فشار (قطر‌ه‌ای و بارانی) 300 - 250 350 - 300 350 - 150
محلول پاشی برگی 250 - 175 250 - 150 300 - 250