کود کلسیم بور مایع

نمایش دادن همه 5 نتیجه

کود مایع کلسیم بور منورینگ 1 لیتر

 • تحریک رشد گیاه
 • بهبود میوه دهی
 • تقویت رشد گیاه
 • تسهیل انتقال قند در گیاه
 • جلوگیری از ریزش گل در محصولات مختلف
 • افزایش نفوذ و جذب دیگر عناصر غذایی
197,000 تومان

کود کلسیم بور آنتی پیت 1 لیتر

 • جلوگیری از ریزش گل در محصولات مختلف
 • افزایش نفوذ و جذب دیگر عناصر غذایی
 • تقویت رشد گیاه
 • تسهیل انتقال قند در گیاه
 • تحریک رشد گیاه
 • بهبود میوه دهی

 

398,000 تومان

کلسیم بور ویتال پلاس 1 لیتر

 • افزایش مقاومت میوه ها
 • افزایش طول عمر انبارداری
 • جلوگیری از ریزش گل و میوه
 • تسریع در فرایند رسیدن محصول
 • بهبود ساختمان خاک و کاهش شوری خاک
188,000 تومان

کود کلسیم بر پرهام 1 لیتر

 • بهبود کیفیت گلدهی و کاهش ریزش گل و میوه
 • بهبود اندازه, رنگ پذیری, قابلیت انبار داری و سفتی بافت میوه ها
 • افزایش مقاومت میوه ها در برابر صدمات فیزیکی در هنگام برداشت
 • افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش های شوری, خشکی و سرمازدگی
178,000 تومان