برای کوددهی گل آرالیا باید از کودهای مایع یا جامد استفاده کنید. بصورت متناوب با مصرف کودهای مخصوص آرالیا شادابی و کیفیت گیاه خود را تضمین نمایید.

لیست انواع کود مخصوص آرالیا سپاهان کشت

گیاه آرالیا چیست؟

گیاه آرالیا از خانواده گیاه عشقه‌ایان است و تقریباً 70 گونه دارد. زادگاه این گیاه آمریکا و آسیا است. آرالیا ظاهر زیبایی دارد. برگ‌های گیاه آرالیا حالت دندانه‌ای دارند و رنگشان سبز تیره است. شکل این گیاه به شکل درختی یا بوته‌ای است.

کود آرالیا

کود آرالیا

کود مناسب آرالیا چیست؟

گیاه آرالیا برای رشد و داشتن کیفیت و زیبایی نیاز به مواد غذایی دارد که این مواد غذایی و عناصر ضروری با مصرف کود های مخصوص آرالیا در اختیار گیاه قرار می‌گیرد.

خرید کود مناسب برای آرالیا

فروشگاه کشاورزی سپاهان کشت بهترین کودهای مورد نیاز گیاه آرالیا را در اختیار شما عزیزان قرار داده است.