Showing all 6 results

کود جلبک دریایی گیاهان آپارتمانی 60 میلی لیتر

 • بهبود عملکرد و کارآیی گیاه
 • باعث تحریک رشد بافت های رویشی
 • تسهیل روند رشد زایشی گیاه
 • ایجاد توازن در گیاه

کود جلبک دریایی آلگارین فرمولایف 1 لیتر

 • باعث تحریک رشد بافت های رویشی
 • تسهیل روند رشد زایشی گیاه
 • ایجاد توازن در گیاه
 • بهبود عملکرد و کارآیی گیاه
298,000 تومان

کود اکورمون (ECORMON) حجم 0.5 لیتر

 • تحریک رشد رویشی و زایشی گیاهان
 • افزایش تولید گل و میوه در باغات
 • جلوگیری از ریزش گل و میوه
 • درشت شدن میوه
 • رفع علایم کمبود مولیبدن در گیاهان
398,000 تومان

جلبک دریایی مارمارین 1 لیتر

 • افزایش فعالیت بیولوژیکی خاک
 • تحریک جوانه زنی بذر
 • جذب بهتر عناصر غذایی توسط گیاه
 • جذب بیشتر آب توسط ریشه
 • توسعه و گسترش سیستم ریشه
 • افزایش تولید کلروفیل
 • افزایش طول عمر گیاه
 • محرک رشد طبیعی استخراج شده از بهترین منابع جلبک

324,000 تومان

کود جلبک دریایی سیفول

 • افزایش میزان فتوسنتز کلروفیل و سبزینگی گیاهان
 • تاثیر بر میزان رشد ریشه
 • تقویت سیستم دفاعی گیاهی
 • افزایش تحمل گیاهان به استرس
187,000 تومان

عصاره پودری جلبک دریایی آلگارین فرمولایف 1 کیلوگرم

 • افزایش ظرفیت نهایی تولید گیاه
 • افزایش بازار پسندی و یکنواختی میوه
 • افزایش توان گلدهی و میوه دهی گیاه
 • بهبود سطح سلامت گیاه
594,000 تومان